AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo !

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie dotyczącymi:

Współpracy gospodarczej Polska-Słowacja – I kwartał 2018
oraz
Dwustronnej współpracy gospodarczej Polska-Słowacja - 2017 r.


DODANO: 2018-07-22 00:00:00

Krakdent 2018Ponad 440 wystawców prezentujących niezliczone nowości, bogata oferta edukacyjna dla lekarzy dentystów, asystentek, higienistek i techników, kolejny, prestiżowy kongres Dental Spaghetti, liczne spotkania, podczas których możliwa była bezpośrednia wymiana doświadczeń – 26. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent w Krakowie były kolejnym sukcesem organizatorów i cennym doświadczeniem dla kilkunastu tysięcy uczestników. Znów padły statystyczne rekordy. Tegoroczne Targi Krakdent odbyły się w dniach 8 – 10 marca 2018 r., w salach EXPO Kraków. Jak zwykle – zgromadziły tłumy zarówno wystawców, jak i zainteresowanych nie tylko ofertą handlową, ale też licznymi wykładami, kursami, warsztatami. Program naukowy obejmował praktycznie wszystkie sfery działań podejmowanych w gabinetach stomatologicznych i pracowniach protetycznych. A wykładowcami byli nie tylko polscy, ale także zagraniczni eksperci. Ich udział jest stały w towarzyszącym Targom od lat jednodniowym, Międzynarodowym Kongresie Stomatologicznym Dental Spaghetti, który odbył się już po raz 17. pod hasłem „Tradycja oparta na faktach czy nowe technologie? Wybierz najlepszą drogę rozwoju twojej praktyki”. Organizatorami byli jak co roku dr hab. Jerzy Krupiński, prof. SUM, i dr Maciej Żarow oraz tech. dent. Kamila Sekierski z Nowego Jorku. Wykładowcy przyjechali natomiast z Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii i Rumunii. Tradycyjnie w Targach wzięła udział reprezentacja słowackiej i czeskiej izby dentystycznej z jej prezesami – MUDr. Igorem Moravčíkiem i MUDr. Romanem Mullerem na czele. W powitalnym spotkaniu w EXPO Kraków prócz zagranicznych gości wzięli także udział prezes Targów Grażyna Grabowska, komisarz Targów Beata Simon, prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Cebulski oraz przedstawiciele ORL w osobach wiceprezesa Dariusza Kościelniaka i Agaty Dutki-Szmigiel oraz przewodniczącego Komisji Stomatologicznej ORL Roberta Stępnia, którzy od lat utrzymają przyjacielskie stosunki z lekarzami ze Słowacji i Czech. Korzystając z okazji prezes Grabowska pogratulowała Robertowi Stępniowi wyboru na stanowisko prezesa ORL, doceniając jego zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lekarzy.

Tekst i zdjęcia: archiwum „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”

DODANO: 2018-04-05 00:00:00

W Kežmarku / Słowacja/ odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej i Słowacko – Polskiej Izby Handlowej w celu uzgodnienia wspólnych przedsięwzięć działalności programowej w 2018 roku.
Izby reprezentowali: PSIPH z siedzibą w Krakowie Piotr Cebulski a SPIH z siedziba w Żylinie Stanislav Kučirek.
W dalszej części uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość rozmowy o najważniejszych problemach rozwoju polsko – słowackiej współpracy gospodarczej : z Ambasadorami RP w Bratysławie Panem Leszkiem Soczewicą wraz z Radcą – Ministrem Panem Piotrem Drobniakiem oraz z Ambasadorem RS w Warszawie Panem Dušan Krištofik.
Obecnym w czasie spotkania był Prezydent m. Kežmarok Pan Ján Ferenčak

DODANO: 2018-01-19 00:00:00


We wtorek, 19 grudnia 2017 r. gościem Prezydenta Jacka Majchrowskiego był Burmistrz Nowej Wsi Spiskiej Ján Volný. W spotkaniu udział wziął również Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa.fot. W.Majka

Więcej informacji tutaj

DODANO: 2018-01-17 00:00:00

Szanowni Państwo.

Przekazujemy informację o warsztatach dla słowackich i polskich przedsiębiorców, jakie 24 października b.r. organizują w Żylinie: Słowacko - Polska Izba Handlowa oraz Słowacka Izba Przemysłowo - Handlowa:

Pełna informacja TUTAJ

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/slowacko_polskie_warsztaty_poswiecone_innowacyjnemu_przemyslowi

Udział w warsztatach jest bezpłatny po rejestracji pod linkiem: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=68

Serdecznie zapraszamy!

DODANO: 2017-10-09 00:00:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 18 września 2017 roku został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania - dla pierwszej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Nabór trwa do 10 listopada 2017 r.

Szczegóły:
https://pl.plsk.eu/-/ii-nabor-wnioskow-dla-pierwszej-osi-priorytetowej-programu

DODANO: 2017-09-20 00:00:00

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, praktyków biznesu, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju. O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe do tej pory budowało z nami blisko 25 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w ponad 80 panelach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 5500 uczestników z 35 państw, którzy z uwagą śledzili również ofertę 120 wystawców podczas Targów Biznes Expo.

W tym roku idziemy o krok dalej. „Uwolnić biznes!” to wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, który wyraża gotowość zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie czy ekspansję zagraniczną. VII edycja Kongresu będzie areną wymiany myśli, zdobywania praktycznej wiedzy oraz pozyskiwania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Liczne sesje i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy. Kongres będzie również okazją do nawiązania współpracy handlowej z przedsiębiorcami z krajów UE oraz min.: Chin, USA, Iranu, Białorusi.

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.ekmsp.eu


DODANO: 2017-09-18 00:00:00

Szanowni Państwo,
Z wielką radością informujemy, że kolejowo-autobusowy przewoźnik LEO Express uruchomił nową linię autobusową łączącą Polskę, Słowację i Węgry. Kursy wystartowały we wtorek 29 sierpnia br. Ceny biletów rozpoczynają się od 19 PLN a można je nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.leoexpress.pl oraz biur podróży.

Długo wyczekiwane połączenie, obsługiwane komfortowymi autokarami, kursuje na trasie Warszawa – Kielce – Kraków – Nowy Sącz – Stará Ľubovňa – Kežmarok - Poprad – Prešov - Košice – Miszkolc – Budapeszt.

DODANO: 2017-09-17 00:00:00

Szanowni Państwo,

przekazuję informację o bezpłatnym kursie pt. „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce“, który organizuje Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach mikroprojektu dofinansowanego z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kurs skierowany jest do polskich i słowackich uczestników (maksymalnie 50 osób). W szczególny sposób zachęcamy do udziału osoby bezrobotne, które dzięki kursowi zdobędą nowe umiejętności, pogłębią swoją wiedzę i staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy lub zdecydują się na założenie własnej działalności z wykorzystaniem narzędzi internetowych i polsko-słowackich kontaktów.

Kurs prowadzony będzie w języku polskim i słowackim za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej www.e-plskedu.eu/pl Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie dostępu do Internetu. Rejestracja prowadzona jest on-line na stronie
https://goo.gl/forms/mowBP6LHsVigZ1LG3 (dla polskich uczestników)
oraz
https://goo.gl/forms/py4cZAFAVXxHNN682 (dla słowackich uczestników)
DODANO: 2017-09-08 00:00:00

Krakdent 2017 z jubileuszem w tleMiędzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent 2017, które odbyły się w dniach 9-11 marca, ze względu na obchodzony jubileusz 25-lecia, były wyjątkowe zarówno dla organizatorów, jak i Okręgowej Izby Lekarskiej. OIL otrzymała podziękowanie za „długoletnią i owocną współpracę oraz wsparcie merytoryczne przy organizacji programu naukowego”. Dyplom oraz statuetkę Smoka Wawelskiego z rąk prezes Targów w Krakowie Grażyny Grabowskiej odebrał podczas uroczystej gali wiceprezes ORL Dariusz Kościelniak.
Ranga targów Krakdent, największej branżowej imprezy stomatologicznej Europy Środkowo-Wschodniej, nie spada. Wręcz przeciwnie, zainteresowanie nimi jest tak duże, że w tym roku organizatorzy, by pomieścić stoiska 406 wystawców z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, zdecydowali się na udostępnienie dodatkowej hali Dunajec. Mimo to nadal są one bardziej kameralne niż poznańskie targi CEDE, co wielu gości uważa za plus. Frekwencja odwiedzających również była imponująca, Krakdent odwiedziło ponad 15 tys. lekarzy stomatologów, techników dentystycznych i higienistek. To, że były to targi międzynarodowe dało się po prostu słyszeć. Zauważalny był udział naszych sąsiadów z Ukrainy, Czech czy Słowacji, z której każdego roku na te targi przyjeżdża aż ok. 700 stomatologów.
Grażyna Grabowska osobiście dziękowała prezesom izb dentystycznych słowackiej – MUDr. Igorowi Moravčíkowi, i czeskiej – MUDr. Pavolowi Chrz za promocję targów w swoich krajach. W kameralnym spotkaniu w Expo Kraków prócz wspomnianych osób wzięli także udział konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa, prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Cebulski, goście z Czech i Słowacji oraz oczywiście przedstawiciele Komisji Stomatologicznej OIL dr dr Agata Dutka-Szmigiel, Robert Stępień i Dariusz Kościelniak.
Czesi i Słowacy chętnie odwiedzają nasze – jak sami przyznają - krásné město nie tylko ze względu na bogatą ofertę handlową targów, interesują ich także wykłady i szkolenia, za udział w których zgodnie z obowiązującym w ich krajach prawem otrzymują punkty edukacyjne. Prezes Grabowska zwróciła uwagę na to, że bariera językowa została całkowicie przełamana. I wcale nie chodzi o to, że języki słowiańskie są do siebie podobne, po prostu większość wykładów prowadzona jest po angielsku. Jednym z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych Krakdentu był kongres Dental Spaghetti w Muzeum Manggha, organizowany już po raz 16 przez dr. Macieja Żarowa. Natomiast na terenie Kraków Expo prowadzone były wykłady, warsztaty, kursy praktyczne, których zakres tematyczny trudno zamknąć w jednym zdaniu. Również na stoiskach wystawców była możliwość wypróbowania w praktyce, jak się pracuje z danym sprzętem, np. z mikroskopem stomatologicznym czy lupami zabiegowymi z bezprzewodowym systemem oświetlenia LED.Z danych organizatorów wynika, że 60 procent lekarzy przyjeżdża na Krakdent na zakupy. Oferta jest szeroka – od podstawowego wyposażenia gabinetów czy środków do higieny jamy ustnej po najwyższej klasy unity i aparaturę radiologiczną wartą ponad 100 tys. zł. Choć wielu wystawców zapewne było zadowolonych z tegorocznych obrotów, to można też było usłyszeć głosy, że wynajem stoisk na targach krajowych jest dość kosztowny w porównaniu z późniejszym efektem sprzedażowym. Równie ważne, o ile nie ważniejsze od zysków są dla wystawców nawiązanie kontaktów biznesowych, możliwość porozmawiania o nowych technologiach czy zainteresowanie klientów produktem do tego stopnia, by uznali, że jest on w ich pracy narzędziem niezbędnym.
Podczas tegorocznego Krakdentu organizatorzy w szczególny sposób uczcili pamięć zmarłego w ubiegłym roku prof. Zbigniewa Jańczuka, ikony polskiej stomatologii, któremu poświęcono pamiątkową gablotę. Tradycyjnie też nie zapomniano o podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych z Małopolski, którym w ramach charytatywnej akcji Dentopomoc 20 wystawców przekazało produkty do higieny jamy ustnej oraz gry i książeczki edukacyjne.
Na koniec warto wspomnieć o wyróżnionych Medalami Najwyższej Jakości Krakdent 2017. I tak, w kategorii „sprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej” zwyciężyła firma ROKO Arkadiusz Rokosa za dwufunkcyjny piec do ceramiki Helios Pro Press. W kategorii „materiały stomatologiczne i kliniczne” przyznano trzy nagrody: dla firmy Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy (za Pulpogel - żel z siarczanem żelaza do amputacji przyżyciowej miazgi w zębach mlecznych i tamowania krwawienia), dla firmy Poldent (za pilniki rotacyjne Endostar E3 Rotary System) oraz dla firmy Voco GmbH (za wkład korzeniowy Rebilda Post GT). W kategorii „materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne” zwyciężyła firma Shop Dent Wojciech Madej za profesjonalną szczoteczkę soniczną Seysso. Wart odnotowania jest fakt, że na liście nagrodzonych są trzy polskie produkty.

Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną za całokształt edukacyjny firmie Targi w Krakowie, oczywiście za Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent.


Tekst i zdjęcia: Katarzyna Domin

DODANO: 2017-03-28 00:00:00

więcej


Strona korzysta z technologii cookies. Szczegóły tutaj.