Vitajte na stránke poľsko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory.

Predmetom činnosti komory je:

  • podpora, inšpirácia a podpora hospodárskeho rozvoja a spolupráce medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou,
  • podpora a ochrana ekonomických záujmov svojich členov,
  • získavanie a šírenie informácií o stave hospodárskeho rozvoja a prevádzkových podmienkach v Poľskej republike a na Slovensku,
  • zaujíma stanoviská a formuje verejnú mienku vo veciach týkajúcich sa poľsko-slovenskej hospodárskej spolupráce a záujmov jej členov,
  • podpora a sprostredkovanie kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi oboch krajín

Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora funguje od roku 1989. V období do roku 2005 so sídlom v Bielsku Bialu. Rozhodnutím registračného súdu KRS č. 0000233728 z 9. mája 2005 bolo sídlo komory premiestnené do Krakova. Presun sídla bol sprevádzaný prispôsobením organizácie komory meniacim sa potrebám hospodárskej spolupráce a zákonným ustanoveniam.

Viac o ponuke izieb v ČO PONÚKAME

Close Menu