MUSZYNKA – KUROV

Minister infraštruktúry Poľskej republiky vydal stanovisko v súvislosti s dočasným otvorením cestného spojenia Muszynka – Kurov pre neobmedzenú nákladnú dopravu.

Minister v svojom stanovisku uviedol, že z poľskej strany nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili dočasnému sprístupneniu tohto cestného spojenia pre nákladnú dopravu. V tejto veci boli vedené rozhovory so zástupcami slovenských inštitúcií, ktorí poukázali na nutnosť modernizácie cesty II/545 z Bardejova do Prešova. Minister infraštruktúry Poľskej republiky zadeklaroval, že požiada slovenskú stranu o opätovné zváženie otvorenia spojenia Muszynka – Kurov.

Predmetné stanovisko je možné stiahnuť ako súbor PDF pod nasledujúcim odkazom:

Close Menu