Nasze sąsiedztwo

Nasze sąsiedztwo, pokrewne języki, kultura i podobna droga do Unii Europejskiej to wielki kapitał dla relacji polsko-słowackich.

Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie  wykorzystuje ten czynnik od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją / więcej na: www. polskoslowackaizba.pl

Dbamy o interesy naszych członków, aby bez przeszkód i komplikacji realizowali swoje biznesplany.

Jest to możliwe głównie dzięki dobrym kontaktom osobistym i wieloletniej współpracy ze słowackimi partnerami, zwłaszcza ze Słowacko-Polską Izbą Gospodarczą, Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową i jej izbami regionalnymi w Żylinie i Preszowie oraz Euroregionem Tatry / Stowarzyszenie po obu stronach granicy/.

W szczególnie ważnych sprawach występujemy wobec władz państwowych wspólnie i  w porozumieniu z izbami gospodarczymi po obu stronach granicy.

Dotyczyło to m.in  Memorandum dot. ustanowienia “Subregionu  “ czy utworzenia nowego przejścia granicznego.

W naszej działalności możemy  liczyć na pomoc Ambasady RP w Bratysławie .

W strukturze międzypaństwowej istnieje jeszcze Polsko – Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej.

Zwykle odbywa się między nami wymiana przydatnych informacji oraz organizowane są wspólne imprezy zarówno na Słowacji, jak i w Polsce.

Utworzyliśmy Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej

w celu uzyskania przez polskiego i słowackiego przedsiębiorcy niezbędnych aktualnych informacji.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wydawnictwo doradcze „Słowacja – Twój partner biznesowy” / aktualnie pracujemy nad kolejnym podobnym wydawnictwem, a polscy przedsiębiorcy i studenci mogą również ukończyć Szkołę Prawa Słowackiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński i Słowacką Akademię Nauk.

 

Z uwagi na fakt, że członkami naszej Izby są inne ważne organizacje, takie jak „Związek Euroregion Tatry” (www.euroregion-tatry.pl) oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o.  uczestniczymy we wspólnych wydarzeniach, głównie forach gospodarczych i innych przedsięwzięciach zajmujących się rozwojem polsko – słowackiej współpracy gospodarczej. Do takich działań należy m.in. forum  gospodarcze na temat „Dostępność transportowa i turystyczna pogranicza polsko-słowackiego”.

Korzystamy również z sytuacji, że członkiem naszej izby jest EXPO Kraków – najnowocześniejsze centrum targowo-kongresowe na południu Polski. Miasto Kraków, bliskie sąsiedztwo ze Słowacją, pozwala nam organizować misje gospodarcze ze Słowacji na wydarzenia w EXPO Kraków. Jednym z przykładów jest udział około 700 osób ze słowackiej branży dentystycznej na targach „Krakdent”. Wciąż jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem tego typu współpracy, zwłaszcza udziałem firm i organizacji w postaci zwiedzających, wystawców oraz realizacją „flagowych” polskich stoisk na Słowacji, szczególnie w regionie Bratysława, środkowej / Nitra/ oraz wschodniej / Koszyce / https://expokrakow.com/.

 

Wyniki badań Polskiej Akademii Nauk i Słowackiej Akademii Nauk

w praktyce jednoznacznie  stwierdzają, że nadal brakuje wystarczającej struktury komunikacji publicznej między Polską a Słowacją, co szkodzi nie tylko turystyce, handlowi i biznesowi, ale także zwykłemu załatwianiu spraw po drugiej stronie granicy, w tym zatrudnienia w ramach programu Eures. Program dostępny pod adresem: https://eures.praca.gov.pl

Szansą na rozwiązanie tego problemu jest wdrożenie Uchwały (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Innym ważnym problemem, w którym mamy wspólny interes w jego rozwiązaniu ze słowackimi partnerami, jest transport drogowy towarów pomiędzy Polską a Słowacją, zwłaszcza sytuacja braku odpowiednio zwymiarowanych przejść granicznych dla samochodów ciężarowych. Obecnie posiadamy dwa sprawne przejścia graniczne dla samochodów ciężarowych (24 t) Barwinek i Chyžne  oraz trzecie zatłoczone w Zwardoniu  wzdłuż granicy o długości 541 km.

Zaistniała uzasadniona obawa u przedsiębiorców i współpracujących izb gospodarczych spowodowana informacją, że realizacja planowanego odcinka D3 na trasie Żylina – Zwardoń / Skalité nie ma końcowego terminu ukończenia, co może spowodować brak korelacji z terminem ukończenia objazdu Węgierskiej Górki po polskiej stronie. Sytuacja mogłaby ulec odczuwalnej poprawie po otwarciu nowego przejścia dla TiR w rejonie Muszynka – Kurov.

 

Cytując dane z ekspertyzy Ambasady RP w Bratysławie „Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na gospodarkę Słowacji, była w 2020 r. pandemia COVID – 19, która odzwierciedliła się także w dwustronnej, polsko – słowackiej wymianie handlowej. Podczas, gdy ogólna wymiana handlowa Słowacji z zagranicą obniżyła się w analizowanym okresie o 7,2%, polsko – słowackie obroty handlowe spadły jedynie o 4,8%. Polska, z obrotami w wysokości 10,09 mld EUR, nadal pozostawała trzecim największym partnerem handlowym Słowacji z udziałem 6,8%. Na pierwszym  miejscu z udziałem 20,1% była RFN (29,84 mld EUR, spadek o 2,8%), zaś na drugim Czechy z udziałem 10,2% (15,09 mld EUR, spadek o 10,9  %)

W analizowanym okresie Polska zajmowała pozycję trzeciego najważniejszego partnera w słowackim eksporcie (z udziałem 7,9%), przy czym eksport ze Słowacji do Polski obniżył się o 1,1% i wyniósł 5,94 mld EUR.”

Niewątpliwie pandemia COVID przyczyniła się także do ograniczenia bezpośrednich  kontaktów i stosunków międzyludzkich. Okresowo granica za Słowacją wyglądała, jak „kordon sanitarny”.

Pozostajemy w przekonaniu, że współpraca gospodarcza pomiędzy Polska a Słowacją oparta o wieloletnim doświadczeniu dynamicznego rozwoju powróci na ścieżkę dalszego postępu.

Poszukujemy również interesujących faktów z przeszłości i wspólnej historii, takich jak:

* Mistrz Paweł, twórca ołtarza w kościele św. Jakuba w Lewoczy i Wit Stwosz, twórca ołtarza Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, musieli mieć bezpośredni kontakt między warsztatami, ponieważ ołtarze są do siebie bliźniaczo podobne.

* Przed 1390 r. Jan Weygel ze Spiskiej Nowej Wsi odlał w Krakowie dwa dzwony dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W sierpniu 2018 roku w siedzibie prezydenta Krakowa została otwarta wystawa Spišska Nova Ves  przez 750 lat.

* Rodzina Turzonowie wywodzi się z miejscowości Betlanovce na Słowacji .

Turzonowie zaznaczyli swoją obecność także w Krakowie: dwóch ich przedstawicieli dostąpiło godności burmistrza, Jan Turzo był rektorem Uniwersytetu Krakowskiego, zaś w pobliskiej Mogile rodzina założyła hutę miedzi / Wikipedia /.


Artykuł opracowano na prośbę Instytutu Dyplomacji Gospodarczej

Jesteśmy otwarci na współpracę. Skontaktuj się z nami na:

www.polskoslowackaizba.pl; e-mail: pl.sk.izba@gmail.com  office@proslovakia.com.pl

Piotr Cebulski – Prezes Izby; + 48 601 46 90 53

 

 

 

Close Menu