POLSKO – SŁOWACKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA
z siedzibą w KRAKOWIE

I. Kojarzenie firm i organizacji z Polski z firmami i organizacjami ze Słowacji:

Zakres działania:

 • wymiana towarowa
 • produkcja, kooperacja, zaopatrzenie materiałowe,
 • inwestycje, nieruchomości,
 • doradztwo i usługi prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • inne wg potrzeb

Formy w zakresie kojarzenia firm i zrzeszeń:

1. Prezentacja ofert i materiałów informacyjnych za pośrednictwem Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej.
2. Prezentacja ofert i informacji polskich firm w:

 • Centrum Informacji Słowacko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Slovensko – Polska Obchodna a Priemyselna Komora) – z siedzibą w Żylinie
 • Słowacka Izba Handlowo-Przemysłowa w Koszycach (Slovenská obchodná a priemyselná komora SOPK – RK Košice)
 • Słowacka Izba Handlowo-Przemysłowa w Preszowie (Slovenská obchodná a priemyselná komora SOPK – RK Prešov)
 • innych, branżowych stowarzyszeniach i korporacjach na Słowacji,
 • popularnych czasopismach społeczno-gospodarczych na Słowacji.

3. Imprezy promocyjne dla wybranej branży produkcyjno-usługowej realizowane w oparciu o współpracę z izbami gospodarczymi w miastach wojewódzkich RS

 • pomieszczenia na prezentację (wynajem pomieszczeń do spotkań i prezentacji)
 • druk i wysyłka zaproszeń dla potencjalnych klientów,
 • wystawa oferowanych wyrobów i usług
 • tłumaczenie i druk ofert, informacji i tekstów prezentacji
 • zaproszenie dziennikarzy,
 • poczęstunki i bankiety,
 • zakwaterowanie

4. Prezentacja na wybranych imprezach targowo-wystawienniczych na Słowacji (wspólne stoisko lub prezentacja indywidualna)

 • opracowanie zestawienia najważniejszych wystaw branżowych dla firm członkowskich oraz potencjalnych klientów,
 • promocja imprez wystawienniczych dofinansowywanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 • opracowanie kompleksowego projektu usług w zakresie imprez targowo-wystawienniczych (wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, zakwaterowanie, hostessy ze
 • znajomością języka polskiego i słowackiego, tłumaczenia materiałów reklamowych i informacyjnych).

5. Informacje ekonomiczno-prawne o firmach słowackich:

 • przedmiot działania,
 • kierownictwo i osoby kontaktowe,
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych

6. Pomoc prawna na terenie Słowacji:

 • usługi w zakresie zakładania spółek kapitałowych i jednostek organizacyjnych
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakresie zawierania kontraktów handlowych (teksty kontraktów, spotkania, rozmowy itp.)
 • obsługa organizacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
  • wybór odpowiednich lokali do prowadzenia działalności,
  • dobór kadry pracowniczej,
  • obsługa księgowa, doradztwo finansowe itp.

7.Badanie segmentowe rynku, opracowania marketingowe – według indywidualnych wymagań i zamówień klientów.

8.Organizowanie konsultacji ze specjalistami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w PR i RS:

 • doradztwo prawno-podatkowe,
 • doradztwo marketingowe,
 • analiza i badania rynku,

9. Wykonywanie tłumaczeń w zakresie :

 • ofert, materiałów informacyjnych i reklamowych
 • dokumentacji technicznej i przetargowej oraz instrukcji obsługi
 • wykładów, artykułów i itp.
 • korespondencji handlowej
 • wizyt, spotkań i konferencji,
 • materiałów informacyjnych w słowackiej i polskiej wersji językowej

10.Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla celów realizacji projektów polsko-słowackich i własnych dla członków Izby.

II.Uczestnictwo Izby w przedsięwzięciach i pod auspicjami Marszałka Województwa Małopolskiego

1) Udział Izby w realizacji umów o współpracy pomiędzy:

a) Województwem Małopolskim a Samorządowym Krajem Preszowskim,
b) Województwem Małopolskim a Samorządowym Krajem Żylinskim,

w części gospodarczej i społeczno-gospodarczej, zwłaszcza:

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i kontaktów handlowych między podmiotami i instytucjami małego i średniego biznesu obu województw za pośrednictwem form określonych w punkcie I.
 • wykonywanie analiz i informacji dotyczącej problematyki słowackiej (gospodarka, promocja regionu, turystyka, nauka, edukacja, kultura) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego,

2) Pomoc uczelniom i ośrodkom naukowo-badawczym i kulturalnym Małopolski w rozszerzaniu współpracy z partnerami Słowackimi, w tym wytworzenie możliwości wykorzystania absolwentów w zatrudnianiu w firmach słowackich w Polsce i firmach polskich na Słowacji.

III. Udział Izby w inicjatywach wynikających z umów międzypaństwowych, inicjatyw Ambasady i Wydziału Ekonomiczno RP m.in.:

 • wypracowanie i prezentowanie stanowiska Izby dla potrzeb Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
 • udział polskich firm w dorocznych misjach gospodarczych,
 • udział we wspólnych i samodzielnych inicjatywach Słowacko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie

IV. Współpraca Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej z izbami regionalnymi i organizacjami zainteresowanymi współpracą polsko-słowacką.

Close Menu