AKTUALNOŚCI

W Kežmarku / Słowacja/ odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej i Słowacko – Polskiej Izby Handlowej w celu uzgodnienia wspólnych przedsięwzięć działalności programowej w 2018 roku.
Izby reprezentowali: PSIPH z siedzibą w Krakowie Piotr Cebulski a SPIH z siedziba w Żylinie Stanislav Kučirek.
W dalszej części uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość rozmowy o najważniejszych problemach rozwoju polsko – słowackiej współpracy gospodarczej : z Ambasadorami RP w Bratysławie Panem Leszkiem Soczewicą wraz z Radcą – Ministrem Panem Piotrem Drobniakiem oraz z Ambasadorem RS w Warszawie Panem Dušan Krištofik.
Obecnym w czasie spotkania był Prezydent m. Kežmarok Pan Ján Ferenčak

DODANO: 2018-01-19 00:00:00


We wtorek, 19 grudnia 2017 r. gościem Prezydenta Jacka Majchrowskiego był Burmistrz Nowej Wsi Spiskiej Ján Volný. W spotkaniu udział wziął również Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa.fot. W.Majka

Więcej informacji tutaj

DODANO: 2018-01-17 00:00:00

Szanowni Państwo.

Przekazujemy informację o warsztatach dla słowackich i polskich przedsiębiorców, jakie 24 października b.r. organizują w Żylinie: Słowacko - Polska Izba Handlowa oraz Słowacka Izba Przemysłowo - Handlowa:

Pełna informacja TUTAJ

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/slowacko_polskie_warsztaty_poswiecone_innowacyjnemu_przemyslowi

Udział w warsztatach jest bezpłatny po rejestracji pod linkiem: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=68

Serdecznie zapraszamy!

DODANO: 2017-10-09 00:00:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 18 września 2017 roku został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania - dla pierwszej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Nabór trwa do 10 listopada 2017 r.

Szczegóły:
https://pl.plsk.eu/-/ii-nabor-wnioskow-dla-pierwszej-osi-priorytetowej-programu

DODANO: 2017-09-20 00:00:00

więcej


Strona korzysta z technologii cookies. Szczegóły tutaj.