Serdecznie witamy na stronie Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Przedmiotem działalności izby jest :

  • popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką,
  • popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków,
  • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej,
  • zajmowanie stanowisk oraz kształtowanie opinii publicznej w sprawach dotyczących polsko – słowackiej współpracy gospodarczej i interesów swoich członków,
  • popieranie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów

Polsko- Słowacka Izba Przemysłowo Handlowa działa od 1989 roku. W okresie do 2005 z siedzibą w Bielsku Białej. Decyzją Sądu Rejestrowego , KRS nr 0000233728 z dnia 9.05.2005r siedzibę Izby przeniesiono do Krakowa. Przeniesieniu siedziby towarzyszyło dostosowanie organizacji izby do zmieniających się potrzeb współpracy gospodarczej i przepisów prawa.

Więcej o ofercie izby w CO PROPONUJEMY

Plan działania Izby w 2023 roku.

Close Menu