II Slovenské fórum – Rzeszów, 5. februára 2020

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. februára 2020, bolo venované posilneniu susedských vzťahov oboch krajín s prihliadnutím na doterajšiu spoluprácu a geopolitické podmienky. Diskusné panely sa týkali širokého spektra problémov: ochrany životného prostredia; využívania európskych fondov v regionálnej praxi; cezhraničná spolupráca; potreby trhu práce a potreby vzdelávania; priority kultúrnej diplomacie; rozvoj cestovného ruchu ako nástroj lepšej spolupráce. Bola tiež príležitosť na bilaterálne rozhovory.

Fóra sa zúčastnili predseda a podpredseda Poľsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Pán Piotr Cebulski a Pán Jerzy Prażuch.

 

Fot. z archiwum PSIPH

Zľava: Piotr Cebulski – predseda PSOAP; Krzysztof Strzałka – veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave;

Bogusław Waksmundzki – podpredseda Euroregiónu „Tatry“.

 

Zľava: Bogusław Waksmundzki – podpredseda Euroregiónu „Tatry“;

Adrian Kromka – riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave; Krzysztof Strzałka – veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave; Piotr Cebulski – prezident PSOAP; Jan Ferenčak – primátor Kežmarku, predseda Združenia Euroregión Tatry; Roman Malatinec – podpredseda Banskobystrického kraja Banská Bystrica.

Close Menu