II Forum Słowackie – Rzeszów, 5 lutego 2020 r.

Wydarzenie, które odbyło się w dniu 5.02 2020 r. poświęcone było zacieśnieniu relacji sąsiedzkich obu krajów z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i geopolitycznych uwarunkowań. Panele dyskusyjne dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień: ochrona środowiska naturalnego ; wykorzystanie funduszy europejskich w praktyce regionalnej; transgraniczna współpraca; potrzeby rynku pracy i kształcenia; priorytety dyplomacji kulturalnej; rozwój turystyki, jako narzędzia lepszej współpracy. Była tam też okazja do bilateralnych rozmów.

W Forum wzięli udział prezes i wiceprezes Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej pan Piotr Cebulski i pan Jerzy Prażuch.

 

Fot. z archiwum PSIPH

Od lewej: Piotr Cebulski – prezes PSIPH; Krzysztof Strzałka –Ambasador RP w Bratysławie;

Bogusław Waksmundzki – Wiceprzewodniczący Związku Euroregion „Tatry”.

 

Od lewej: Bogusław Waksmundzki – Wiceprzewodniczący Związku Euroregion „Tatry”;

Adrian Kromka – Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie ; Krzysztof Strzałka –Ambasador RP w Bratysławie; Piotr Cebulski – Prezes PSIPH; Jan Ferenčak – Prezydent miasta Kežmarok , Przewodniczący Związku Euroregion „Tatry”; Roman Malatinec – Wicemarszałek Województwa

Bańskobystrzyckiego.

Close Menu