Spotkanie przedstawicieli Polsko–Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej i Słowacko–Polskiej Izby Handlowej

W Kežmarku / Słowacja/ odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej i Słowacko – Polskiej Izby Handlowej w celu uzgodnienia wspólnych przedsięwzięć działalności programowej w 2018 roku.

Izby reprezentowali: PSIPH z siedzibą w Krakowie Piotr Cebulski a SPIH z siedziba w Żylinie Stanislav Kučirek.

W dalszej części uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość rozmowy o najważniejszych problemach rozwoju polsko – słowackiej współpracy gospodarczej : z Ambasadorami RP w Bratysławie Panem Leszkiem Soczewicą wraz z Radcą – Ministrem Panem Piotrem Drobniakiem oraz z Ambasadorem RS w Warszawie Panem Dušan Krištofik.

Obecnym w czasie spotkania był Prezydent m. Kežmarok Pan Ján Ferenčak.

Close Menu