Warunki założenia konta bankowego na Słowacji przez obywatela polskiego

Warunki założenia konta bankowego na Słowacji przez obywatela polskiego

Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają możliwość zakładania kont bankowych na terenie Słowacji. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustalają poszczególne banki.  Oznacza to, że za każdym razem należy najpierw skontaktować się z wybranym oddziałem banku, np. w Popradzie, Żylinie czy Bratysławie i zapytać o taką możliwość oraz o podanie szczegółowych warunków.

Jak wynika z moich ustaleń telefonicznych oraz ze stron internetowych poszczególnych banków rezydujących na terytorium Słowacji, podstawą do otwarcia konta bankowego przez obywatela polskiego w tym kraju jest okazanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz zaświadczenia o stałym miejscu zamieszkania na terytorium Polski, o ile nie wynika to z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli w dokumentach jw. nie widnieje adres miejsca zamieszkania w Polsce, to należy taki dokument pozyskać w urzędzie ewidencji ludności w miejscu swego zamieszkania w Polsce. Zaświadczenie to powinno być następnie przetłumaczone na jęz. słowacki i razem z dokumentem tożsamości okazane w banku.

Jak już wspomniałem wyżej, szczegółowe warunki w tym zakresie ustalają poszczególne banki,  które mogą zażądać spełnienia również dodatkowych warunków. Poniżej podaję kilka takich przykładów.

ČSOB, TATRA BANKAVÚB, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, FIO BANKA, POŠTOVÁ BANKA:

tylko wymogi podstawowe, to znaczy – dokument tożsamości oraz zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania na ternie Polski.

MBANK, Raiffeisen Bank:    

wymagany jest pobyt stały lub czasowy na terenie Słowacji.

ZUNO:

wymagany jest pobyt stały lub czasowy na terenie Słowacji oraz rezydencja podatkowa w tym kraju.

PRIMA BANKA:

wymogi podstawowe oraz  adres do korespondencji na terenie Słowacji.

Założenie konta on-line

Obecnie cztery banki na rynku słowackim (Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Poštová banka, ČSOB, Fio banka) umożliwiają przyszłym klientom (również obywatelom Polski) założenie konta on-line. Warunkiem jest posiadanie już konta w innym banku. Drugie konto służy do dokonania niewielkiej wpłaty weryfikacyjnej na nowe konto – w ten sposób nowy bank sprawdza tożsamość klienta. Z kolei Tatra banka, umożliwia innowacyjne założenie konta poprzez aplikację mobilną i biometrię twarzy.

Ciekawym rozwiązaniem dla polskich obywateli mogą być aplikacje bankowe Revolut i N26. Umożliwiają one założenie konta klientom, niezależnie od tego czy są to obcokrajowcy czy obywatele Słowacji. Wystarczy posiadać dowód osobisty i dokonać pierwszej wpłaty, najczęściej w wysokości powyżej 10 euro. Z konta można korzystać od razu po jego założeniu. Klient otrzymuje kartę wirtualną – może również poprosić o przysłanie fizycznej karty plastikowej pod wskazany adres.

Aby założyć konto dla przedsiębiorców należy okazać dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej (oryginał lub poświadczona urzędowo kopia) oraz ważny dokument tożsamości  osoby prowadzącej działalność lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu firmy. Zwykle konieczne jest również dokonanie minimalnej wpłaty na utworzone konto.

 

W przypadku, że jakaś osoba fizyczna lub przedsiębiorca z Polski zwróci się do Konsulatu RS o pomocy w założeniu konta bankowego na Słowacji to proszę jej przekazać moje dane kontaktowe.

Z wyrazami szacunku

Michał Wenit, prawnik

 

Close Menu