Memorandum

SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE, Slovak Republic
TRANSPORT SECTION OF THE SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Slovak Republic

SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ZILINA REGIONAL CHAMBER, Slovak Republic
RADOĽA MUNICIPALITY, Slovak Republic
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN KATOWICE, Poland
BESKID CHAMBER OF COMMERCE, Poland
POLISH-SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY KRAKOW, Poland
REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION – Czech Republic
WEGIERSKA GORKA MUNICIPALITY – Poland

 

MEMORANDUM W SPRAWIE  PRIORYTETOWEGO CHARAKTERU BUDOWY ODCINKA D3/E75 ŻYLINA/BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO i ODCINKA R3 MARTIN – RAKOVO W RAMACH „CORE TEN-T“

Wyżej wymienione Izby handlowo-przemysłowo-gospodarcze, instytucje i gminy reprezentujące przedsiębiorców, firmy oraz obywateli Republiki Słowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej zwracają się do obecnych lub przyszłych władz rządowych Republiki Słowackiej o pilne zakończenie przygotowań budowlanych i jak najszybsze rozpoczęcie budowy na „Core TEN-T” w Republice Słowackiej, obejmującej następujące odcinki:

 1. D3/E75 ŽILINA/Brodno – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – autostrada do 2024r.
 2. R3 MARTIN – RAKOVO – droga ekspresowa w

Uzasadnienie:

 1. odcinek D3/E75 ŻYLINA – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO:
 • jest częścią Europejskiego Korytarza Transportowego Balt-Jadran, „Via Baltica-Adriatica“ na trasie Ankona-Terst-Wiedeń-Bratysława-Żilina-Cadca/Ostrava-Zwardoň-Katowice-Gdaňsk/Štetín
 • należy do „Core TEN-T” Unii Europejskiej
 • Po ukończeniu projektu, Polska i Czechy będą dysponowały ostatnimi brakującymi odcinkami o standardzie autostrady S1, I/11 do słowackiej granicy w 2023/2024.

Stan faktyczny w latach 2017 – 2023:

Od 2017 r. Słowacja wstrzymuje przygotowania do budowy odcinka D3, który miał być realizowany  zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z gminami w 2016 r. Budowa na opisywanym w nieniejszym memorandum odcinku drogi,  miała rozpocząć się w 2018 r.

Biurokratyczne kroki podejmowane przez władze Republiki Słowackiej w przedmiocie D3 rzeczywiście odsuwają w czasie priorytet powstania  „Core TEN-T”

Konkretnie:

 • odroczenie budowy odcinka D3 odbywa się pod pretekstem występowania tzw. „problemów natury technicznej”. Np.: budowa tylko dojazdu do D3 – bez autostrady, bezsensowne rozwiązania tymczasowe z żelaznym wiaduktem na trasie D3, spowalnianie przygotowań do budowy poprzez badania, czy odcinek „tymczasowy” D3 jest efektywny. W międzyczasie, „jakby przypadkiem“, wygasa ważność opracowań i dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – między innymi OOŚ (Ocena Oddziaływania  przedsięwzięcia na Środowisko).
 • ostatnio w wyniku 15.3.2023 – propozycja stworzenia nowej platformy informacyjnej dla D3 na „Platformie Okrągłego Stołu” w Krásnie n./K. Komunikacja z UE jest kontynuowana ale w dalszym ciągu nie przybliża ona do zakończenia prac nad D3 – TEN-T.
 • Republika Słowacka kontynuuje prace na odcinku tzw. „Kompleksowej TEN-T“. W odniesieniu zaś do D3, władze zdecydowały się na wytworzeniu plakatów i tablic informacyjnych dla przedsiębiorców i obywateli z krajów Unii Europejskiej. Nadto władze zdecydowały się na stworzenie animowanych filmików promujących projekt dotyczący D3, zamiast skupić się na realnych działaniach mających na celu przyspieszenie prac. Realnie prace nad plenem realizacji projektu Core  TEN-T  D3/E75 zostaną wstrzymane.

 

 1. Odcinek R3 Martin – Rakovo „Core TEN-T”. x
 • Do R3 w Martinie warunkuje transport z D3 iz R3 (z regionu Orawa) w kierunku południowej Słowacji i na Bałkany oraz w sposób znaczący usprawnia obsługę ruchu regionu bańsko – bystrzyckiego.
 • W 2021 r. władze nie przeznaczyły dofinansowania na odcinek R3, mimo że został on zaproponowany w planie wykonania Dokumentacji do Decyzji o  Zagospodarowaniu Przestrzennym i OOŚ.

 

Podsumowanie:

SAME TYLKO DYSKUSJE MAJĄ CHARAKTER PUSTYCH OBIETNIC I SĄ BEZPRZEDMIOTOWE. NIE SĄ POTRZEBNE TABLICE INFORMACYJNE O D3 I R3 NA „TEN-T CORE”. TA SPRAWA WYMAGA PODJĘCIA PRZEZ WŁADZE REALNYCH KROKÓW. PROSIMY WŁADZE O PRZYSPIESZENIE PRZYGOTOWAŃ I O JAK NAJSZYBSZE ZAKOŃCZENIE PRAC NA ODCINKACH D3 I R3.

 

FULL ENGLISH VERSION – CLICK HERE

 

 

 

Close Menu