Delegacja Słowackiej Izby Lekarskiej z wizytą w Krakowie !

W ostatnim tygodniu gościliśmy w Izbie delegację Słowackiej Izby Lekarskiej.

Słowacka Izba Lekarska liczy 13 tysięcy członków, natomiast Słowaccy lekarze dentyści są zrzeszeni w oddzielnej Izbie, która liczy około 4 tysiące członków.

Delegacji przewodniczył Prezes SIL doktor Pavel Oravec, ponadto przybyli wiceprezes doktor Jaroslav Šimo, były prezes SIL profesor Milan Dragula oraz doktor Jozef Tholt, członek Prezydium. Długoletnią współpracę obu Izb przerwała pandemia Covid, więc obecna wizyta umożliwiła zarówno odnowienie kontaktów jak i wyznaczenie obszarów wspólnych działań w  przyszłości. Słowaccy koledzy odwiedzili Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum, po którym zostali oprowadzeni przez pana doktora Marcina Krzanowskiego, zastępcę Dyrektora do spraw lecznictwa, który opowiedział o historii powstania szpitala, codziennym jego funkcjonowaniu a także o wyzwaniach związanych z zarządzaniem tą jedną z największych placówek szpitalnych w naszym kraju. Ponadto delegacja SIL odwiedziła szpital im. Żeromskiego, gdzie Słowaccy koledzy mogli zapoznać się z problemami dotyczącymi zarządzaniem szpitalem miejskim zbudowanym ponad 50 lat temu, które przedstawił doktor Jerzy Friediger – dyrektor szpitala.

Na zakończenie wizyty na spotkaniu z doktorem Robertem Stępniem prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej przedyskutowano problemy które w równym stopniu dotyczą lekarzy pracujących na Słowacji jak i w Polsce, a to braki kadry lekarskiej, nieadekwatną wycenę świadczeń zdrowotnych, trudności związane z potwierdzaniem doświadczenia zawodowego lekarzy obcokrajowców, a w szczególności przyjeżdżających z Ukrainy, brak partnerskiego traktowania przez Ministerstwa Zdrowia (w obu krajach).

Do sprawnego przebiegu wizyty przyczynił się pan Piotr Cebulski Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowej, bardzo dziękujemy.

Close Menu