Zaprosili Nas

W dniu 20 grudnia 2023 r. w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się seminarium naukowe

30 LAT FUNKCJONOWANIA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

W PRZESTRZENI MIĘDZYNARODOWEJ

organizowane przez Instytut Studiów Europejskich UJ.

Było ono poświęcone wewnętrznym i zewnętrznym implikacjom funkcjonowania Słowacji jako niepodległego państwa. Zebrani starali się poruszyć m.in. zagadnienia dotyczące stosunków polsko-słowackich jak i wyzwań związanych z wynikami wyborów parlamentarnych na Słowacji, które odbyły się w dniu 30 września 2023 r.

Przy okazji spotkania odbyła się promocja publikacji „Polska-Słowacja. W 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych”, wydanej przez Ambasadę RP w Bratysławie.

 

Szczegóły.

Close Menu